List/Grid

Tag Archives: Георги Койчев

In Memoriam!

In Memoriam!

Д-р Минчо Вичев, 66-год., дългогодишен директор на МБАЛ – Русе, бивш зам.-министър на здравеопазването.