List/Grid

Tag Archives: Димитър Димитраков

На вниманието на Областен музей Смолян

На вниманието на Областен музей Смолян

Във връзка с въпроса ви за удостоените с автентичната Награда “Проф. К. Чилов”, Ви отговарям следното.

Тържество на духа

Тържество на духа

115 години от рождението на проф. Константин Чилов бяха отбелязани в рамките на 16-тите традиционни “Чилови дни” както бе по предварителната програма, приета от министъра на здравеопазването, ръководствата на БЛС,… Read more »

Георги Иванов, Донка Димитрова: “Въведение в общата медицина и общата медицинска практика”

Георги Иванов, Донка Димитрова: “Въведение в общата медицина и общата медицинска практика”

Промените в системата на здравеопазването доведоха до сериозни изменения, особено в системата на първичната медицинска помощ. Появиха се нов тип лечебни заведения, лекари и технологии на медицинската дейност, както и… Read more »

Нова инициатива на в. “Български лекар” – нефрологична среща “Акад. Георги Маждраков”

Нова инициатива на в. “Български лекар” – нефрологична среща “Акад. Георги Маждраков”

Непосредствено след тържествената научна сесия, проведена в рамките на XIII “Чилови дни”, един от тазгодишните носители на Наградата “Проф. К. Чилов” – проф. Димитър Димитраков прие нашата нова идея: съвместно… Read more »

Съвместни прояви през 2010 г.

Съвместни прояви през 2010 г.

На вниманието на доц. Георги Паскалев, ректор на МУ – Пловдив Копие: Проф. Желязко Христов, декан на ФОЗ “Проф. Тодор Захариев”