List/Grid

Tag Archives: Екатерина Антова-Ослекова

Д-р Екатерина Антова-Ослекова: “Дива трева”

Д-р Екатерина Антова-Ослекова: “Дива трева”

Познавам я отпреди 37 години, когато бях млад редактор във в. “Здравен фронт”, тогавашния орган на МНЗ и ПСЗР. Дойде в редакцията зеленоока красива смугла жена и се представи: лекарката… Read more »