List/Grid

Tag Archives: Зорка Угринова

“Клинична хомеопатия – приложна материя медика”

“Клинична хомеопатия – приложна материя медика”

Излезе от печат книгата “Клинична хомеопатия – приложна материя медика” с автори д-р Драгомир Грудев, д-р Зорка Угринова, д-р Иван Енев и д-р Слави Филчев. В над 420 страници те,… Read more »

Лечение при полиморбидни пациенти

Лечение при полиморбидни пациенти

Полиморбидността (ПМ) е нова концепция, обхващаща всички заболявания на отделния пациент. ПМ не е просто сума на няколко нозологични единици, а взаимодействие между тях с оформяне на ново патоморфологично състояние.

Първи Европейски конгрес по клинична хомеопатия: Пред нови хоризонти

Първи Европейски конгрес по клинична хомеопатия: Пред нови хоризонти

Хомеопатията е сравнително нова клинична дисциплина, която бе въведена у нас от д-р Драгомир Грудев. Пак той от вече над 10 години организира и провежда всяка пролет конгреси по хомеопатия,… Read more »

VIII Национална Конференция по клинична хомеопатия, все по-предпочитана

VIII Национална Конференция по клинична хомеопатия, все по-предпочитана

Ежегодната, вече VIII Национална Конференция по клинична хомеопатия в Албена за сетен път доказа, че хомеопатичната терапия е все по-предпочитана у нас. Нейният създател в България д-р Драгомир Грудев доказа… Read more »