List/Grid

Tag Archives: МУ – София

Новите носители на наградата “Проф. К. Чилов”

Новите носители на наградата “Проф. К. Чилов”

В чест на 120-год. от рождението на проф. К. Чилов бе решено носителите едноименната награда (която ежегодно се връчва, от името на здравния министър, председателите на БАН и Нац. Алианс… Read more »

Библиография: Професор Тихомира Златанова и колектив, икономика на здравеопазването

Библиография: Професор Тихомира Златанова и колектив, икономика на здравеопазването

Проф. Тихомира Златанова, дм е зам.-ректор по учебната дейност на МУ – София и ръководител на Катедрата по Икономика на здравеопазването на ФОЗ. Колективът, с който тя е написала впечатляващата… Read more »

България чрез МУ – София се присъединява към европейската Научноизследователска инфраструктура за био-банки като пълноправен член

България чрез МУ – София се присъединява към европейската Научноизследователска инфраструктура за био-банки като пълноправен член

България се присъедини към Научноизследователска инфраструктура за био-банките и биомолекулярните ресурси – Консорциум за Европейска научноизследователска инфраструктура (BBMRI-ERIC) на Събранието на членовете, което се проведе в Болоня на 23 май… Read more »

Награди за изтъкнати преподаватели

Награди за изтъкнати преподаватели

Медицински Университет – София чества наскоро два юбилея на свои изтъкнати преподаватели и учени – 60 годишнината на професор д-р Здравко Каменов и 65-годишнината на професор д-р Николай Данчев.

Тържествена церемония по повод патронния празник на Медицински университет – София

Тържествена церемония по повод патронния празник на Медицински университет – София

На 4 април Медицински университет – София отбеляза своя Патронен празник. От 2004 година, Международния ден на здравето е приет, както за празник на университета, така и за празник на… Read more »

Нови международни контакти на Медицински университет – София

Нови международни контакти на Медицински университет – София

Ректорът на Медицински университет –София – проф. д-р Виктор Златков, Зам. ректорът по „Международната дейност и следдипломното обучение“ – проф. д-р Радомир Угринов, и началник отдел „Международна интеграция и проектно… Read more »

Обява

Обява

Медицински университет–София ще отбележи Патронния си празник, Празника на научноизследователската и преподавателска дейност в МУ – София и Международния ден на здравето на 04 април 2018 г. от 17:00 ч…. Read more »

Благодарност

Благодарност

Със смирение изказвам горещите си благодарности на колегите и приятелите, които удостоиха с внимание моя юбилей. 

Медицински университет – София в международни рейтингови класации

Медицински университет – София в международни рейтингови класации

През изминалите 100 години нашият университет се доказа като най-комплексният, най-стойностният, най-силният и най-дълголетният медицински университет в страната. Той напълно покрива всички критерии за висше образование в областта на медицината… Read more »

Тържествена промоция на Випуск 2017 на Фармацевтичен факултет на Медицински Университет – София

Тържествена промоция на Випуск 2017 на Фармацевтичен факултет на Медицински Университет – София

Тържествената промоция на юбилейния  випуск на Фармацевтичен факултет  при МУ-София се  проведе на 16.02.2018 г. в залата на Държавния музикален театър „Стефан Македонски“. Това беше още един повод да си… Read more »