List/Grid

Tag Archives: МУ – София

Нови международни контакти на Медицински университет – София

Нови международни контакти на Медицински университет – София

Ректорът на Медицински университет –София – проф. д-р Виктор Златков, Зам. ректорът по „Международната дейност и следдипломното обучение“ – проф. д-р Радомир Угринов, и началник отдел „Международна интеграция и проектно… Read more »

Обява

Обява

Медицински университет–София ще отбележи Патронния си празник, Празника на научноизследователската и преподавателска дейност в МУ – София и Международния ден на здравето на 04 април 2018 г. от 17:00 ч…. Read more »

Благодарност

Благодарност

Със смирение изказвам горещите си благодарности на колегите и приятелите, които удостоиха с внимание моя юбилей. 

Медицински университет – София в международни рейтингови класации

Медицински университет – София в международни рейтингови класации

През изминалите 100 години нашият университет се доказа като най-комплексният, най-стойностният, най-силният и най-дълголетният медицински университет в страната. Той напълно покрива всички критерии за висше образование в областта на медицината… Read more »

Тържествена промоция на Випуск 2017 на Фармацевтичен факултет на Медицински Университет – София

Тържествена промоция на Випуск 2017 на Фармацевтичен факултет на Медицински Университет – София

Тържествената промоция на юбилейния  випуск на Фармацевтичен факултет  при МУ-София се  проведе на 16.02.2018 г. в залата на Държавния музикален театър „Стефан Македонски“. Това беше още един повод да си… Read more »

Отново сме първи

Отново сме първи

В седмата поред рейтингова класация (2017 г.) на висшите училища у нас, която се провежда от Министерството на образованието, Медицински университет – София отново е безспорен лидер в професионалните направления Медицина, Дентална медицина,… Read more »

Работно съвещание

Работно съвещание

Ректорът на Медицински университет –София – проф. д-р Виктор Златков, дм и зам. ректорът по Международна интеграция и проектно финансиране и Следдипломното обучение – проф. д-р Радомир Угринов, дмн и… Read more »

Годишните награди

Годишните награди

Студентският съвет на Медицинския университет в София, който отбеляза 20 години от създаването си, връчи станалите традиционни награди на студенти и преподаватели. Празничното събрание в аулата на Университетската болница „Св…. Read more »

Международно признание

Международно признание

Клиничният център по ендокринология и геронтология на Медицински Факултет, Медицински Университет-София, с ръководител Проф. Д-р Цветалина Танкова, дмн, е избран за Център за върхови постижения в областта на грижите за… Read more »

Покана

Покана

На вниманието на: Проф. Виктор ЗЛАТКОВ, Ректор на МУ – София Чл.-кор. проф. Иван МИТОВ, Декан на МФ – София Доц. Костадин АНГЕЛОВ, Изп. директор на УМБАЛ “Александровска”, Д-р Венцислав… Read more »