List/Grid

Tag Archives: МУ – София

На вниманието на УС на БЛС: Предоставяне на „Чилови дни“ на разположение на УС

На вниманието на УС на БЛС: Предоставяне на „Чилови дни“ на разположение на УС

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, Чл.-кор. проф. Константин Чилов (1898 – 1955) е, без съмнение, един от най-стойностните наши лекари, образец на висока квалификация и медицинска етика и морал. Написал е над 250… Read more »

Престижна награда

Престижна награда

Първо място в престижния конкурс в Лондон за Наградата Robert Frank Award – Junior с презентация на тема – „Characterization and Differentiation of Oral Mesenchymal; Call Cultures“ получи студентката по… Read more »

Обява

Обява

Факултет по Обществено здраве, Медицински Университет – София обявява прием на документи в периода 20 август – 10 септември 2018 г. за държавна поръчка за специалностите: Обществено здраве и здравен… Read more »

Значим успех на млад учен от Медицински университет – София

Значим успех на млад учен от Медицински университет – София

След конкурс организиран от Министерството на образованието, млади учени от България получиха правото да посетят Съвместния Изследователски Център (СИЦ) на Европейската комисия в гр. Испра, Италия, където да представят свои… Read more »

Среща на Ректора със студенти от Университета „И. М. Сеченов“, Москва

Среща на Ректора със студенти от Университета „И. М. Сеченов“, Москва

Проф. д-р Виктор Златков, дм, Ректор на Медицински университет-София и проф. Радомир Угринов, дм, дмн, Зам. ректор по международната дейност се срещнаха със студенти от  Първи Московски Държавен Медицински Университет… Read more »

Международна дейност МУ-София

Международна дейност МУ-София

В Ректората на Медицински университет – София, се проведе работна среща между японския посланик, Масато Ватанабе и ректора на Медицински университет – София – проф. д-р Виктор Златков, дм. На… Read more »

Наградата „Питагор“

Наградата „Питагор“

Наградите „Питагор“ се присъждат за десети път. Целта им е да се стимулират учените към значими научни постижения и успешна реализация на резултатите от фундаменталните и приложни научни изследвания. Те… Read more »

Новите носители на наградата “Проф. К. Чилов”

Новите носители на наградата “Проф. К. Чилов”

В чест на 120-год. от рождението на проф. К. Чилов бе решено носителите едноименната награда (която ежегодно се връчва, от името на здравния министър, председателите на БАН и Нац. Алианс… Read more »

Библиография: Професор Тихомира Златанова и колектив, икономика на здравеопазването

Библиография: Професор Тихомира Златанова и колектив, икономика на здравеопазването

Проф. Тихомира Златанова, дм е зам.-ректор по учебната дейност на МУ – София и ръководител на Катедрата по Икономика на здравеопазването на ФОЗ. Колективът, с който тя е написала впечатляващата… Read more »

България чрез МУ – София се присъединява към европейската Научноизследователска инфраструктура за био-банки като пълноправен член

България чрез МУ – София се присъединява към европейската Научноизследователска инфраструктура за био-банки като пълноправен член

България се присъедини към Научноизследователска инфраструктура за био-банките и биомолекулярните ресурси – Консорциум за Европейска научноизследователска инфраструктура (BBMRI-ERIC) на Събранието на членовете, което се проведе в Болоня на 23 май… Read more »