List/Grid

Tag Archives: Петко Петков

In Memoriam!

In Memoriam!

Проф. Петко Петков, 94-год., дългогодишен зав. Катедрата по хистология и цитология на ВМА, МА – София.

Медицински университет – София: 97 години възход на стожера на българската медицина

Медицински университет – София: 97 години възход на стожера на българската медицина

На 10 ноември 1917 г. цар Фердинанд издава указ, с който се създава Медицински Факултет към Софийския Университет. Днес, 97 години по-късно, в Медицинския Университет – София функционират 45 катедри… Read more »

Библиография на професор Петко Петков: Половин век в медицинския факултет

Библиография на професор Петко Петков: Половин век в медицинския факултет

Дългогодишният зав. Катедрата по хистология и цитология при ВМИ – София проф. Петко Петков, автор на научни монографии, учебници и атласи, носител на “Академични палми на Франция”, вече наближаващ 90-те… Read more »