List/Grid

Tag Archives: РЛК

Кой уронва авторитета?

Кой уронва авторитета?

Директорът на смолянската РЗОК д-р Кузман Гелов е дал пресконференция, в която е изнесъл потресаещи факти: за изписване на лекарства за… починали болни, превоз на болен с линейка срещу… тарифа… Read more »

Ново ръководство – нови надежди

Ново ръководство – нови надежди

Предлагаме му договор за сътрудничество с Национален Алианс “Живот за България” и неговия орган в. “Български лекар”

А заплатата?!

А заплатата?!

На вниманието на УС на СЛК Копие: УС на БЛС

На вниманието на УС и Етичната комисия на БЛС: Има ли прозрачност за членския внос

На вниманието на УС и Етичната комисия на БЛС: Има ли прозрачност за членския внос

Съгласно Закона за достъп до обществената информация всички ние би трябвало да знаем как се изразходва свещеният ни членски внос, вкл. и за заплати на членове на УС в РЛК… Read more »

Само уволнение ли?

Само уволнение ли?

Един лекар (?!) – д-р Уалид Хамад от УМБАЛ “Св. Анна” – Варна връща родилка, която ражда… 2 часа по-късно у дома си, акуширана от собствения си съпруг. Заради това,… Read more »

Трибуна на главния редактор: Без Кехайов – по Кехайовски

Трибуна на главния редактор: Без Кехайов – по Кехайовски

Смолянската РЛК, в лицето на несменяемата си предводителка, отново организира… “Чилови дни”. Нищо, че те вече бяха организирани през м. май, при това – с участието на БЛС, Областната болница,… Read more »

На вниманието на Етичната комисия на БЛС: Ще заклеймите ли унищожителя на БЛС?

На вниманието на Етичната комисия на БЛС: Ще заклеймите ли унищожителя на БЛС?

Етичната комисия на БЛС е обсъждала изключването на бившия ни председател-търговец на мазут от редовете на организацията с мотив: нейното опозоряване и ограбване (на пари, автомобил и документация). После се… Read more »

Прочетено

Прочетено

“Страхувам се за състоянието на съюза. Липсват близо половин милион лева негови пари, 15-те му банкови сметки са опразнени. Кредити, операции с преводи, отлагане на плащания, много проблеми са ни… Read more »

Налог за работа?! Има ли смисъл от задължителното членство?

Налог за работа?! Има ли смисъл от задължителното членство?

Ако лекар от друга област на България извън Бургаската пожелае да работи в Слънчев бряг, той ще трябва да заплати на РЛК – Бургас налог от… 480 лв!?! Кой им… Read more »

Предстои ли кредитна задлъжнялост на БЛС?

Предстои ли кредитна задлъжнялост на БЛС?

Нееднократно – от цели 5 години! – предупреждавахме съсловието, че който краде интелектуален продукт, е съмнителен и за финансови злоупотреби. Така и стана: приватизираната от вече изхвърления в канавката на… Read more »