List/Grid

Обяви Subscribe to Обяви

Обява

Обява

“Специализирана болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация – Бухово” ЕООД  Гр. Бухово, ул. “Стефан и Велко” 2; тел. 994-23-16; 994-23-20; факс 994-24-16; e-mail: sbdplr-buhovo@abv.bg

УМБАЛ “Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД – София обявява…

УМБАЛ “Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД – София обявява…

Университетска многопрофилна болница за активно лечение “Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД – София, ул. “Бяло море” № 8 на основание чл. 90 и чл. 91 от КТ, във връзка с чл. 68,… Read more »

УМБАЛ “Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД – София обявява…

УМБАЛ “Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД – София обявява…

Университетска многопрофилна болница за активно лечение “Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД – София, ул. “Бяло море” № 8 на основание чл. 90 и чл. 91 от КТ и чл. 30 т. 5 и т…. Read more »

Обява за работа в цяла Германия

Обява за работа в цяла Германия

Лицензирана немска фирма съдейства за работа в цяла Германия на лекари от всички специалности.

Обява: МОБАЛ “Д-р Стефан Черкезов”

Обява: МОБАЛ “Д-р Стефан Черкезов”

МОБАЛ “Д-р Стефан Черкезов” – Велико Търново търси да назначи:

Обява на “ЗДРАВЕ” ЕАД

Обява на “ЗДРАВЕ” ЕАД

На основание чл. 90, ал. 2, чл. 91 от КТ и чл. 68, ал. 7 от ЗЛЗ Специализирана болница за рехабилитация “ЗДРАВЕ” ЕАД

Обява: УМБАЛ “Царица Йоанна-ИСУЛ”

Обява: УМБАЛ “Царица Йоанна-ИСУЛ”

Унуверситетска многопрофилна болница за активно лечение “Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД – София, ул. “Бяло море” № 8

Обява: УМБАЛ “Царица Йоанна-ИСУЛ”

Обява: УМБАЛ “Царица Йоанна-ИСУЛ”

Унуверситетска многопрофилна болница за активно лечение “Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД – София, ул. “Бяло море” № 8

Обява: МБАЛ “Царица Йоанна” ЕАД – София

Обява: МБАЛ “Царица Йоанна” ЕАД – София

Многопрофилна болница за активно лечение “Царица Йоанна” ЕАД – София, ул. “Бяло море” № 8

УМБАЛ “Св. Анна” – София АД

УМБАЛ “Св. Анна” – София АД

УМБАЛ “Св. Анна” – София АД на основание чл. 90 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 68, ал. 6 от Закона за лечебните заведения, обявява конкурс за длъжностите: