List/Grid

Обяви Subscribe to Обяви

Обява за лекари за ЦСМП Софийска област

Обява за лекари за ЦСМП Софийска област

Търсим да назначим лекари за ЦСМП Софийска област – филиали гр. Пирдоп, Ихтиман, Костинброд, Ботевград, Самоков, Сливница, Своге, Годеч, Драгоман и Елин Пелин.

Обява на УМБАЛ “Света Анна” – София АД

Обява на УМБАЛ “Света Анна” – София АД

УМБАЛ “Света Анна” – София АД, търси да назначи:

Маг.-фарм. Мариана Дакова-Величкова издаде стихосбирка

Маг.-фарм. Мариана Дакова-Величкова издаде стихосбирка

Маг.-фарм. Мариана Дакова-Величкова издаде стихотворенията си в книга с романтичното заглавие “Шепот от хълма на спомените”, придружена от диск с песни по тях.

Конкурс на УМБАЛ “Света Анна” – София АД

Конкурс на УМБАЛ “Света Анна” – София АД

УМБАЛ “Света Анна”- София АД, на основание чл.90 от Кодекса на труда, във връзка с чл.68 ал.7 от Закона за лечебните заведения, обявява конкурс  за следните длъжности:

Обява на УМБАЛ “Света Анна” – София АД

Обява на УМБАЛ “Света Анна” – София АД

УМБАЛ “Света Анна” – София АД, търси да назначи: Двама Лекари в Спешно отделение.

Предстои откриването на МБАЛ «Света Марина» през март 2015г., възможности за кариера в МБАЛ “Света Марина” – Плевен

Предстои откриването на МБАЛ «Света Марина» през март 2015г., възможности за кариера в МБАЛ “Света Марина” – Плевен

ПРЕДСТОИ ОТКРИВАНЕТО НА МБАЛ «СВЕТА МАРИНА» през м. Март 2015г. ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА КАРИЕРА В МБАЛ „СВЕТА МАРИНА” – ПЛЕВЕН – срок за подаване на молби 31 януари, 2015 г.

Конкурс на УМБАЛ “Света Анна” София АД

Конкурс на УМБАЛ “Света Анна” София АД

УМБАЛ “Света Анна” София АД на основание чл. 90 от КТ, във връзка с чл. 68, ал. 7 от ЗЛЗ обявява конкурс за длъжностите:

Обява: Търсят се лекари за ЦСМП, Софийска област

Обява: Търсят се лекари за ЦСМП, Софийска област

Център за спешна медицинска помощ- Софийска област, е лечебно заведение за оказване на спешна медицинска помощ на болни и пострадали. ЦСМП има филиали в гр. Пирдоп, Ихтиман, Костинброд, Ботевград, Самоков… Read more »

Обява: Кабинет за психологическо консултиране

Обява: Кабинет за психологическо консултиране

Адрес: Столична РЗИ, ул. ”Враня” № 20, ет. 4, ст. 415

Конкурс на МБАЛ – Самоков ЕООД

Конкурс на МБАЛ – Самоков ЕООД

МБАЛ – Самоков ЕООД на основание чл. 90 от Кодекса на труда, във връзка със Заповед № 644/11.07.2014 г. на Управителя на МБАЛ – Самоков ЕООД обявява конкурс за следните… Read more »