List/Grid

Обяви Subscribe to Обяви

Обява на УМБАЛ “Света Анна” – София АД

Обява на УМБАЛ “Света Анна” – София АД

Университетска многопрофилна болница за активно лечение “Света Анна” – София АД на основание чл. 90 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 68 ал. 7 от Закона за лечебните… Read more »

Още конкурси на УМБАЛ “Царица Йоанна-ИСУЛ”

Още конкурси на УМБАЛ “Царица Йоанна-ИСУЛ”

На основание чл. 90 и чл. 91 от КТ, във връзка с чл. 68, ал. 2 и ал. 7 от Закона за лечебните заведения и чл. 30 т. 1 и… Read more »

УМБАЛ “Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД – София обявява конкурс за работни места

УМБАЛ “Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД – София обявява конкурс за работни места

На основание чл. 90 и чл. 91 от КТ и чл. 30 т. 5 и т. 6 от Правилника за устройството, дейността и вътрешния ред в УМБАЛ “Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД… Read more »

Друга обява на УМБАЛ “Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД

Друга обява на УМБАЛ “Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД

На основание чл. 90 и чл. 91 от КТ, във връзка с чл. 68, ал. 2 и ал. 7 от Закона за лечебните заведения и чл. 30 т. 1 и… Read more »

Обява: УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД – София, ул. „Бяло море” № 8

Обява: УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД – София, ул. „Бяло море” № 8

На основание чл. 90 и чл. 91 от КТ, във връзка с чл. 68, ал. 4 от Закона за лечебните заведения и чл. 30 т. 3 и т. 6 от… Read more »

Обява на УМБАЛ “Света Анна” София АД за няколко работни места

Обява на УМБАЛ “Света Анна” София АД за няколко работни места

УМБАЛ “Св. Анна” София АД, на основание чл. 90 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 68, ал. 7 от Закона за лечебните заведения, обявява конкурс за следните длъжности:… Read more »

Обяви: УМБАЛ “Света Анна” София АД

Обяви: УМБАЛ “Света Анна” София АД

УМБАЛ “Св. Анна” София АД на основание чл. 90 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 68 ал. 7 от Закона за лечебните заведения, обявява конкурс за длъжността Началник… Read more »

Обява: Фирма за охрана на обекти

Обява: Фирма за охрана на обекти

Фирма за охрана на обекти “Скорпион 7 х 7”

Медицински център “Еди – Медицина и образование”

Медицински център “Еди – Медицина и образование”

Специализирани кабинети по дерматология и козметология, вътрешни болести, кардиология, психиатри. Кабинет “Силният Мъж”. Лечение с методите на традиционната китайска акупунктура –

Обяви: IV МБАЛ – София ЕАД

Обяви: IV МБАЛ – София ЕАД

IV МБАЛ – София ЕАД София 1606, бул. “Македония” № 38, тел. 02/952-16-76, факс 02/851-92-11, на основание чл. 90 от КТ и във връзка с чл. 68, ал. 7 от… Read more »