Остаряваме бавно…

НСИ публикува данни, които отдавна ни бяха известни: че българският лекар застарява. Бавно, неусетно почти…

10 442 от общия им брой 29 717 /сиреч – 35,1%/ са във възрастта 55-64 години. Това е мъдрост, знания, опит, рутина – но и близък хоризонт на оттегляне… Най-възрастните /65 и нагоре/ са 5299 /17,8%/, а най-младите /до 35/ – 4589 /15,4%/. На 10 000 души от населението съответстват 43,0 лекари.

Това е положението. Иначе, също известно на всички, над 80% от новозавършилите веднага напускат Родината, вкл. и тези, които са се учили по държавна поръчка, т. е. за наша сметка. МЗ така и не се реши да въведе за тях задължително разпределение от поне 3 години. Либерална демокрация…

То и населението ни застарява и става все по-болно и лесно преселващо се в Отвъдното…

И България изчезва бавно. Неусетно почти…

Comments are closed.