Създадохме и Национална среща по обществено здравеопазване “Акад. Тошко Петров”

На 23 април, петък, от 9-12 ч. в Аулата на НЦООЗ (Центъра по хигиена, бул. “Акад. Ив. Гешов”) ще се проведе I Национална Среща по обществено здравеопазване “Акад. Тошко Петров”, посветена на въпросите на екологично чистите храни, хранителните добавки и здравната промоция в училищата.

Срещата е създадена от в. “Български лекар”, с подкрепата на МЗ, НЦООЗ и Столичната РИОКОЗ.

Ще се отбележи и 100-годишнината от създаването на Хигиенния институт, който поставя на научни основи хигиенно-противоепидемиологичното дело в България.

Ще бъде представена и новата монография на д-р Тотко Найденов – “Здравна азбука”, одобрена от МОН за учебно помагало за здравна и сексуална култура.

Вход свободен.

Акад. Тошко Петров

Акад. проф. Тошко Петров е роден през 1872 г. в Ловеч. Следва медицина в Женева, дипломира се в Лион; специализира в Тулуза и Париж. Работи като околийски лекар в Тетевен, Русе и Ботевград. Основател и пръв началник на Хигиенния институт (1910 – 1919). Професор, основател и пръв зав. Катедрата по хигиена при МФ – София (1919 – 1942). Декан на МФ (1920-21, 1924-25 г.), академик (1929) и председател на Природо-математическия клон на БАН. Извършва значителни промени в санитарно-противоепидемичното дело в България. Основоположник на научната хигиена и създател на българската хигиенно-противоепидемична школа. Основател и председател на Микробиологичното дружество и на Дружеството по хигиена и предпазна медицина. Член на Постоянния международен комитет по професионални болести. Почива през 1942 г.

Tags: , , , , ,

Comments are closed.