БЧК-Пловдив участва в обезпечаване на Народния събор

Младежкият авариен екипи (МАЕ) и Доброволният екип за реакция при бедствия и кризи (ДЕРБАК) на БЧК-Пловдив, в партньорство с Доброволческото формирование „Пловдив – 112“  бяха част от Народния събор в града. Съвместно, те обезпечаваха неговото нормално протичане, като съблюдаваха за  безопасността и нормалния ход на програмата, в която участваха над 4 000 души. Гости на събитието бяха повече от 50 000.

БЧК-Пловдив изказва своята благодарност за доверието и за успешната съвместна работа!

Tags: 

Comments are closed.