Чл.-кор. проф. Чавдар Славов – лекар на България

По време на 23-те Чилови дни ще бъде обявено, че чл.-кор. проф. Чавдар Славов, носител на орден “Стара планина”, е удостоен с най-високото професионално-съсловно звание у нас – “Лекар на България”.

Неотдавна той създаде Център за комплексна терапия на туморите на простатната жлеза към оглавяваната от него Клиника по урология и андрология при УМБАЛ “Царица Йоанна – ИСУЛ”. Тук се диагностицират и лекуват с най-модерни методи доброкачествената хиперплазия и аденокарцинома на простатната жлеза. Използват се ехографски, ендоскопски и лапароскопски методи, вземане на биопсия чрез трансректален или трансперинеален достъп с помощта на ЯМР; лазерна енуклеация, нискодозова брахитерапия.

Честито! Надяваме се и на присвояване на академично звание.

Tags: , , ,

Comments are closed.