Ден на ориентацията провеждат за девети път в МУ-Пловдив

Девета поредна година студентските организации на Медицински университет – Пловдив – Студентски съвет, Асоциацията на студентите-медици – Пловдив, Българската асоциация на студентите по дентална медицина и Асоциацията на студентите по фармация в България, са инициатори и организатори на Ден на ориентацията, предназначен за първокурсниците на университета. Целта му е да интегрира, улеснени и създаде приемственост между поколенията в Медицински университет – Пловдив.

В часовете от обявения график на обозначените места за всеки факултет бъдещите първокурсници ще бъдат приветствани от Ректора на МУ-Пловдив, проф. д-р Мариана Мурджева, както и от деканите на съответните факултети. Ще се състои ежегодната церемония по засаждане на дръвче от новите випуски на всеки факултет на определени места в територията на учебното заведение в чест на новото начало. И тази година ще се появят нови пет дръвчета, символ на вечния кръговрат.

По-късно същия ден бъдещите студенти ще бъдат разведени из учебния корпус от техни колеги от горни курсове, ще бъдат запознати с всичко нужно за предстоящата учебна година и ще получат незаменими съвети от вече преминалите по този път.

Tags: ,

Comments are closed.