УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна е поела най-голямата тежест на COVID-19 според „Индекс на болниците“

УМБАЛ „Св. Марина” – Варна е поела най-голямата тежест на COVID-19 през 2020 и 2021 година според „Индекс на болниците”, публикуван вчера.

“Ситуацията е трудна, защото вече 2 години работим под натиск. Действително нашата болница изнесе лечението на Ковид инфекцията не само за пациентите от Североизточна България, а за болни, хоспиталицирани в лечебното ни заведение от един много по-голям регион. И до днес продължава да се чувства, че натискът към болницата е голям, предвид факта, че сме в петата вълна. За 2020 г. са преминали 3241 пациента, за 2021 г.- 6242 пациента с Ковид 19, тоест над 10 000 са болните, които са лекувани на територията на УМБАЛ „Света Марина” и в инфекциозните клиники на болницата до момента. В пика на предпоследната вълна 19 клиники бяха преструктурирани, над 800 служители – лекари, медицински сестри и санитари, бяха  командировани с цел да поемат потока от пациенти, насочвани към болницата ни – както от доболничната помощ, така и от други лечебни заведения. Хоспитализирани са пациенти от над 32 населени места. Шумен, Добрич, Търговище, Силистра, Велико Търново, Бургас, и др.” Това коментира проф. д-р Силва Андонова, изпълнителен директор на УМБАЛ „Св. Марина” – Варна.

В УМБАЛ „Света Марина” – Варна в най-големия пик през 2021 г са разкрити както най-голям брой легла за неусложнено състояние – 423, така и най-голям брой интензивни легла за лечение на най-тежко болните пациенти – 77. За интензивните пациенти се грижат реаниматори, реанимационни сестри, санитари, които са обучени за грижи при тежко болни пациенти. „Държа да подчертая, че въпреки натиска, на който сме подложени, въпреки умората, ние продължаваме да оказваме качествена и своевременна медицинска помощ на всички останали пациенти – пациенти с остри мозъчни инсулти, инфаркти,  онкологични и онкохематологични заболявания, на пациенти, които се нуждаят от хирургия, гръдна хирургия, съдова хирургия. Продължаваме да извършваме кардиохирургични операции и да оказваме качествена медицинска помощ на деца.”, обясни още проф. Андонова.

УМБАЛ „Света Марина”-Варна е единственият център за трансплантация на стволови клетки, в който едновременно могат да бъдат трансплантирани и деца, и възрастни. До момента в болницата са извършени над 190 автоложни и автогенни трансплантации на онкохематологични пациенти от различни възрастови групи, вкл. и деца. Към пациентите, хоспитализирани в болницата,  се прилага персонализирана медицина. Благодарение на наличието на нова апаратура, осигурена от МУ-Варна, в рамките на по-малко от 24 часа специалистите могат да поставят точна диагноза при инфекциозни заболявания от бактериален или гъбичков произход и да предприемат съответно антибиотично лечение, такова, което е подходящо за съответния вид микроорганизъм.

Tags: ,

Comments are closed.