На вниманието на проф. Иван Поромански, директор на “Пирогов”: Почит към забравените символи от “Пирогов”

УВАЖАЕМИ ПРОФЕСОР ПОРОМАНСКИ,

 

В днешните все по-бездуховни времена, когато водещото начало в Свещената Медицина започна да става меркантилността и липсата на емпатия.

Ето защо, намирам за необходимо да възвърнем поне частица от човеколюбието и морала на нашите първоучители.

“Пирогов” безспорно е емблемата на българската спешна хирургия. А тя е създадена у нас от проф. Алберт Луканов, с най-знаменит приемник и продължител на делото му проф. Георги (Джо) Златарски, които

десетки години са работили в “Пирогов”, ръководили са го и са обучили са плеада български  хирурзи. Друго светило на “Пирогов” е проф. Стоян Попкиров, създател и дългогодишен началник на Клиниката по гной-септична хирургия и проф. Димитър Ранев (на Клиниката по изгаряния и пластична хирургия, един от първите наши специалисти по термична травма и пластика; починал на 54 години само 2 часа след извършване на тежка операция!) Техните биографии и дела съм описал по-подробно в книгите си “Книга за българските хирурзи”, “Незабравимите софийски професори по медицина”, “Кратка история на медицината и лекарска етика” и “Светейки на другите – изгарям!”

Споделям с Вас и председателите на БЛС и на ЦКПЕ при БЛС инициативата Четвърта хиряргия да получи името на проф. Златарски, Клиниките по гнойто-септична хирургия и по изгаряния – съответно на проф. Попкиров и проф. Ранев, а Операционната зала в Спешния блок – на проф. Луканов. Да не пропусменм и проф. Ал. Монов, създател на българската токсикология, неговото име би могло да носи Клиниката по токсикология.

Допълнение. Получихме любезен отказ от директора на „Пирогов“.

Comments are closed.