Медицински университет – София дава европейска диплома и възможности за обучение в чужбина

Макар и в пандемия, осигуряваме присъствена практика в нашите 13 болнични бази, казва ректорът акад. Лъчезар Трайков в интервю за в-к „24 часа“.

МУ – София е най-старото висше медицинско училище в България. Вече 104 години той е лидер в медицинското образование, осигурява качествено обучение на български и чуждестранни студенти в своите 4 факултета, медицинския колеж и филиала във Враца. Всяка година над 1800 млади специалисти в различни сфери на медицината се дипломират във висшето учебно заведение и поемат по пътя на успешното кариерно развитие.

Вече почти десетилетие Медицински университет-София държи първото място в основните направления медицина, дентална медицина, фармация и обществено здраве според рейтинговата система за висшите училища в България. През миналата година МУ-София бе първенец в най-много направления от профилираните училища и на второ място дори и сред многопрофилните. Независимо от различните предизвикателства пред университета през последните две години са налице значими качествени показатели, показващи високото ниво на преподавателската и научната дейност, извършвана в МУ – София.

Според авторитетната класация на Станфордския университет в последните години наши преподаватели редовно присъстват в топ 2% на най-добрите учени в света за цялостен научен принос. Нивото на академичния и преподавателски състав в университета е много високо, определено имаме какво да дадем на студентите ни като знания, опит, научни разработки и менторска подкрепа.

Далеч съм от мисълта, че в МУ-София сме решили всички въпроси, свързани с качественото онлайн обучение, и сме намерили най-верния подход, но определено напреднахме много. Втора година вече приемът на документи на кандидатстващите се организира изцяло онлайн. Намалихме времетраенето на кандидатстудентските изпити.

Обучението ни е хибридно, защото контактът с пациентите е незаменим при усвояването на нашата професия. От самото начало на моя мандат търсим начини – при спазване на националните мерки за безопасност, да осигуряваме максимални възможности за присъствено практическо обучение на нашите студенти. Защото МУ-София има голямото предимство да разполага с цели 13 университетски болнични бази, в които да се обучават нашите студенти.

Имаме изключително активна програма за академичен обмен по Еразъм+ и по двустранни споразумения с чужди университети. Имаме над 150 с държави от ЕС и от Азия. Тази година сключихме споразумения с два руски университета и изпратихме над 20 студенти на краткосрочни визити там.

Принципът е, че всеки наш студент може да кандидатства и да отиде в медицински университет в чужбина за 2-3 месеца, и то нееднократно. Вярвам, че така се отварят много нови хоризонти пред младите хора и ние се опитваме да им осигурим възможности.

Има голям интерес към основните ни специалности в големите факултети. Това е, защото нашето обучение е на високо ниво като качество, но и поради факта, че дипломата от нашия университет е призната навсякъде в Европа, което прави лесно започването на работа другаде в ЕС и ЕЕА. Тези професии осигуряват 100% професионална реализация, независимо дали в България, или в чужбина.

Сред атрактивните ни специалности са медицински сестри и акушерки (в София и във Враца), разнообразни бакалавърски и магистърски програми в сферата на общественото здраве и здравните грижи – кинезитерапия, лекарски асистент, управление на клинични изпитвания, управление на здравните грижи, медицинска козметика и много други. Включително имаме и девет специалности в Медицинския колеж, където обучението е 3-годишно, а студентите получават диплома за професионален бакалавър: медицински лаборант, рентгенов лаборант, зъботехник, инспектор по обществено здраве, рехабилитатор, помощник-фармацевт, масажист за лица с увредено зрение и новата специалност – парамедик.

Tags: 

Comments are closed.