Варанът

Гледах потресаещо документално филмче от пустина в Австралия.

Т. нар. плъхова змия налапа един плъх и си тръгна издута и доволна да го смила.

Преди да се скрие в дупка, отгоре ѝ връхлетя отровната аспида; умори я за минути и я погълна, заедно с него. Кой като нея: едновременно с две плячки в стомаха.

Откъде се появи огромен варан. Той се спусна върху нея,за миг пречупи гръбнака й и я изяде. Неговите трофеи бяха три.

Така е и в човешката т. нар. цивилизация. Големите фирми придобиват малките. Законите на природата са пренесени в обществото. Изберете сами какво предпочитате да бъдете: плъх, змия, аспида или варан. Като имате предвид, че най-многобройни са плъховете.

Comments are closed.