In Memoriam!

Чл.-кор. Йордан Йорданов, 84-год., ортопед-стоматолог, антропологът на България. Сбогом, Данчо.

Проф. Владимир Сираков, Катедра “Образна диагностика”, Медицински Университет – Пловдив, автор на над 110 научни публикации, 14 учебника и ръководства. Бог да го прости!

Tags: ,

Comments are closed.