Песачинки

“Нямат  Бога, нямат смирение в душата си. Всекой него си гледа, а за другите не иска и да знае. Всеки зинал като ламя и прибира, мъкне, крие, като че ще векува на земята. Имат – колкото искаш. Има за всички и още за толкова, и пак за врабчите трохици се карат. А що им пречи да си живеят братски, да си помагат, да се обичат? Пречи им завистта, своещината, лошото сърце, пречи им дяволът. Той ги държи в ръцете си. Отворил е в душите им бакалница и търгува с доброто и злото.”

Елин Пелин, “Гераците”

 

 

 

“Здрав дух в здраво тяло” (Ювенал) и – нездрав дух в нездраво тяло; това днес е България.”

 

Чл.-кор. проф. Стефан Костянев

 

 

Кво вадис, Българийо?

 

…Ей я близката чужбина,
кой ли в нея не замина?
Уж ще ходиме в Европа,
а опело пее попа,
че след някоя година
нея няма да я има –
младите ще  са заминали,
старите – ще се споминали.
Нацията отпреди –
нея – Бог да я прости.

 

Възторжен скок –
от трън на глог.

 

Радой Ралин

 

Мълчим. Търпим. А за утеха
оскъдния ни залък взеха.
…Мълчим в годините на преход.
А трябва в хор да викнем:
– Хора,
мълчанието няма ехо!

 

Кръстю Кръстев, Димитровград

Comments are closed.