Носители на наградата „Проф. К. Чилов“

Проф. Анастас Батамов

Завършва медицина във ВМИ-Пловдив през 1989, а през 2010 г. придобива магистърска степен по „Здравен мениджмънт”. Има клинични специалности по Вътрешни болести от 1993 и Ревматология от 1996г.

От 2008 г. е доцент по „Ревматология” към МУ, Пловдив. През 2011 след избор заема длъжността Ръководител Катедра Пропедевтика на вътрешните болести в МУ – Пловдив. От 2013 е Професор по Ревматология.

Член на Държавната изпитна комисия по „Ревматология“;

Член на Национален експертен съвет по „Вътрешни болести“;

Зам. Ректор на Медицински Университет – Пловдив

Проф. д-р Анастас Баталов, дм – зам.-ректор по учебно-болнична координация на МУ-Пловдив. Специалист по вътрешни болести и ревматология, ръководител на Клиника по ревматология в УМБАЛ „Каспела“ и ръководител на Катедра по пропедевтика на вътрешните болести в МУ-Пловдив

 

Професор е по ревматология от 2013 г. Специализации Италия, Холандия, Италия.

 

Проф. д-р Баталов е автор на над 170 статии на български и английски език и е цитиран над 100 пъти в български и международни списания. През 1994 г. за пръв път в България въвежда ставната ехография като нова методика в ревматологията. Има защитена докторска дисертация на тема: „Ултразвуково изследване на ставите“.

 

Главен изследовател в над 100 международни проекта за лечение на ревматоиден артрит, псориатичен артрит, анкилозиращ спондилит, остеопороза, артрозна болест, подагра. Лектор на EULAR (Европейска ревматологична асоциация). Той е един от създателите и председател на Българската асоциация по мускулно-скелетен ултразвук (БАМСУ).

 

 

Член е на ръководството на Българското национално дружество по ревматология и на редакционната колегия на списание „Ревматология”. Член на Академичния съвет на МУ-Пловдив и член на Факултетния съвет на МФ на МУ-Пловдив.

 

Дарител по своя инициатива и в множество благотворителни кампании.

 

 

Професор д-р Марияна Стойчева-Въртигова, дмн

Тя е сред най-добрите инфекционисти у нас. Преподавател в  Катедрата по инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина при Медицински университет – Пловдив и нейн ръководител от 2008 до 2020 г.

По време на пандемията ръководи работата на Клиниката по инфекциозни болести и паразитология при УМБАЛ „Св. Георги“, чийто ръководител е до 2018 година.

 

Образование: През 1973 г. завършва „Медицина“ в МУ – Варна, през 1980 г. придобива специалност по инфекциозни болести; 1991 г. защитава докторска дисертация на тема „Клинико-имунологични и терапевтични проучвания при салмонелози“. В последващия период усилено работи и изследва тази тема, като доразвива и обогатява цялостното фундаменталното и клинично познание за тази инфекция в своя докторат „Салмонелози – съвременни етиологични, патогенетични и клинико-лабораторни характеристики“, който защитава за придобиване на научната степен „доктор на медицинските науки“ през май, 2004 г.

Професионално развитие: Д-р Марияна Стойчева придобива научното звание Доцент през 1996 г. и Професор през 2006 г. Автор и редактор на десет учебника по инфекциозни болести за студенти и специализанти, както и съавтор в 6 книги, 4 ръководства и 2 практически наръчника. Член на Държавните изпитни комисии на МЗ за специалността „Инфекциозни болести“ от 2008 г.

Член на Експертния съвет по ХИВ/СПИН към МЗ от 2010 г. Била е национален консултант по инфекциозни болести 2018 г.

Има над 150 научни публикации, от които 70 оригинални статии и обзори в български и чуждестранни издания.

Член на EACS, ECMID

Водещ специалист в диагностиката и лечението на инфекциозни заболявания – вирусен хепатит, HIV/AIDS, чревни инфекции, кърлежово-преносими болести, невроинфекции и особено опасни инфекции.

 

 

Проф. Д-р Мария Христова Миланова дмн

Завършва медицина в гр. София през 1983 година.

През 1988 година придобива специалност по Вътрешни болести и започва работа в УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов”, където работи и до момента. През 1994 година придобива специалност по кардиология.

Има множество курсове, специализации и следдипломни квалификации у нас и в чужбина в областта на кардиологията.

От октомври 2007 година и до момента е ръководител на Клиника по кардиология в УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов”.

Проф. Миланова има над 100 публикации във водещи български и чуждестранни медицински списания. Автор е на монография, има участие в учебници и сборници. Лектор на научни форуми. Член е на Българското и Европейското Дружество по кардиология. FESC на Европейското дружество по кардиология. Председател на работната група “Жени и сърдечно-съдов риск” към ДКБ.

 

С Наградата “Проф. К. Чилов” за здравна журналистика е удостоена проф. д-р Надка Бояджиева, фармаколог, дългогодишен водещ на предаването “Кардиограми” по ТВ “”Евроком”.

 

ххх

 

Д-р Андрей КЕХАЙОВ е удостоен със званието Професор.

 

Честито!

Tags: , , , , , , ,

Comments are closed.