Награди за научен и преподавателски принос

Честването на Световния ден на здравето, 7 април, в Медицински университет-София започна с поднасяне на венци пред Докторския паметник от ректорското ръководство, декани и заместник-декани на всички звена.

Вечерта пищно тържество в Софийската опера и балет отбеляза двойното събитие за университета – празника на здравните служители и Празника на научноизследователската и преподавателска дейност в МУ-София. Бяха раздадени 15 награди на заслужили преподаватели и учени от академичната общност.

Почетен знак “AESCULAPIUS” за принос в развитието на българската медицина през 2021 година получават: Проф. д-р Елисавета Наумова-Григорова, дмн; Проф. Ирена Петкова Костова, дхн

Награден знак „PANACEA” за значими постижения в преподавателската, научната, и експертна дейности през 2021 година получават: В медико-клинична област – проф. д-р Христо Георгиев, дмн, зам.-декан на Медицински факултет; В медико-биологична област – проф. д-р Людмила Боянова, дмн и Проф. д-р Спиро Константинов, дфн; В медико-социална област – проф. Павлинка Добрилова, дм, директор на филиал „Проф. д-р Иван Митев” – гр.Враца

Почетен знак „SIGNUM LAUDIS” на лента за особени заслуги за функционирането и развитието на МУ – София в годините на своята професионална реализация получават: Доц. д-р Евгений Хаджиев, дм; Доц. Пепа Узунова, дф; Проф. д-р Савина Хаджидекова, дм; Доц. д-р Емилия Карова, дм; Проф. Иванка Стамболова, дм

Почетен знак „SIGNUM LAUDIS” на кожен плакет за особени заслуги за функционирането и развитието на МУ – София в годините на своята професионална реализация получават: Гл. ас. Надя Христова-Авакумова, дбф; Доц. д-р Валерия Хаджийска-Попова, дм; Проф. Илина Манова-Кръстева, дфн
Проф. д-р Ивет Колева-Йошинова, дмн

Честито на всички наградени!

Tags: , , , , , , , , , , ,

Comments are closed.