Нужни са нова философия и стратегия

Общо събрание на МУ – Пловдив

 “ЕС прие нова стратегия за висше образование и научно-изследователска дейност. У нас предстои приемането на нови Закони за научните степени и звания и за висшето образование, както и административни актове. Без съмнение, всичко това изисква нова фирософия и стратегия и на Пловдивския медицински университет!”, заяви неговият ректор доц. Георги Паскалев, лекар на България, на пролетното му общо събрание.

Той изрази своята загриженост, задето българските деца предпочитат да се учат в чужбина (само в Германия те са 15 000!). За жалост, сред първите 500 университети на света липсва българско име… Но и в МУ – Пловдив има много професионална и интелектуална енергия, която трябва да бъде впрегната в работа за Доброто. Та тук се обучават 3990 студенти (при 5100 – в София и едва 2600 – във Варна); от тях 1 111 са чуждестранни! Столичани обаче са спечелили по проекти цели 20 млн лв (при едва 1,6 млн за Вечния град.) Затова бъдещето е в колегиалното партниране; за м. г. двата университета имат съвместни проекти по 2 направления за близо 1 млн лв. Бъдещето ще принадлежи на тези, които не спират да се развиват! 

В Пловдивския МУ работят 28 професори, 140 доценти, 422 асистенти и 94 преподаватели (общо 684 души). През м. г. са проведени 15 конкурса за хабилитация и 39 – за асистенти. Образователната и научна степен “доктор” е присъдена от ВАК на 6, а “доктор на медицинските науки” – на 4 пловдивски лекари.

МУ – Пловдив продължава да издава и собственото си медицинско списание “Фолиа медика” на английски език, което се разпространява в над 100 институции.     

Силата на мъдростта и доброто ще продължават да ръководят МУ – Пловдив за благото на всички нас.

Tags: , , ,

Comments are closed.