Предложение от Академичната общност на Медицински университет – Пловдив за удостояване на чл.-кор. проф. д-р Стефан Костянев със званието „Почетен гражданин на град Пловдив“

УВАЖАЕМИ г-н кмет,

уважаеми г-н председател,

 

На основание чл. 38, ал. 1 от Наредбата за символиката и отличията на община Пловдив правим настоящото предложение от името на Академичната общност на Медицински университет – Пловдив за удостояване на чл.-кор. проф. д-р Стефан Костянев, дмн, със званието „Почетен гражданин на град Пловдив“ по повод неговия 70-годишен юбилей, който предстои на 31 май 2022 година.

Мотивите за това наше предложение са неговите големи заслуги и значим принос в областта на образованието, науката, здравеопазването и културата, допринесли за развитието и престижа на град Пловдив.

 

 

Биографични данни:

Чл.-кор. проф. д-р Стефан Стоилов Костянев, дмн, е роден през 1952 г. в гр. София. Завършва медицина с пълно отличие и „Златен Хипократ“ през 1979 г. във ВМИ, Пловдив. Същата година е избран за асистент в Катедрата по патологична физиология на ВМИ, Пловдив. Завършва магистратура по здравен мениджмънт през 2013 г. Проф. Костянев става доктор по медицина през 1988 г., доктор на медицинските науки през 2004 г., професор през 2006 г., член-кореспондент на БАН през 2014 година. Ръководител е на Катедрата по патологична физиология към Медицинския факултет от 2004 г., началник на лабораториите по функционално изследване на дишането, кръвно-газов анализ и изследване на съня в УМБАЛ „Св. Георги“ – Пловдив. Избиран е трикратно за зам.-декан по научноизследователска дейност на Медицинския факултет.

 

 

Приноси за развитието на образованието в Пловдив

От 2011 г. до септември 2019 г., в продължение на два мандата, проф. Костянев е Ректор на Медицински университет – Пловдив, в академичната общност на който са над 800 преподаватели и 6000 студенти. По време на неговото управление значително се увеличава броят на чуждестранни студенти в Университета, което е своеобразна оценка за качеството на обучение и за международния престиж на МУ-Пловдив.

Енциклопедична личност, проф. Костянев превръща своите лекции и обучението на студентите в своеобразен форум на професионализъм, изкуство и предизвикателство. Това обяснява защо и българските, и чуждестранните студенти го избират години наред за „Любим преподавател“ – признание, което той счита за най-престижната награда.

Проф. Костянев е научен ръководител на десетки докторанти и специализанти и е рецензент на много научни трудове.

Като Ректор на МУ-Пловдив проф. Костянев се стреми да създаде максимално добри условия за обучение и за разгръщане на потенциала на студенти и преподаватели. През двата негови мандата се осъществява изключително интензивно строителство – завършени са 52 строителни обекта през първия и 76 през втория мандат. Изгражда се модерна научна инфраструктура, сред които се откроява най-иновативната образователна единица – Медицински симулационен тренировъчен център.

По време на управлението на проф. Костянев се откриха: Студентски информационен център, Лазерен център по дентална медицина, Учебна база 2 към Факултета по дентална медицина, започна и строителството на Учебен корпус 1, който отвори врати миналата година.

 

Приноси за развитието на науката и изследователската дейност                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

През 2018 година, по време на втория мандат на проф. Костянев, се откри Музей на медицината.

Под умелото ръководство на проф. Костянев са реализирани 27 научни проекта, 4 национални програми, 7 проекта за научна периодика, 7 големи инфраструктурни проекта и 3 големи образователни проекта с Европейско финансиране, 13 международни образователни и научни проекти и национални програми на приблизителна обща договорена стойност 42 млн. лева.

Ярко се откроява публикационната активност на проф. Костянев в рецензирани списания, учебници и учебни помагала, монографии у нас и в чужбина и научни презентации. Повече от 8 години той е бил главен редактор на най-високо ранкираното научно медицинско списание у нас – Folia Medica. Има над 1000 цитирания в чуждестранни и в български списания.

 

Изявен общественик, креативен инициатор на редица благотворителни събития, проф. Костянев сам прави дарения на болници, институции и бедстващи хора и групи, без да афишира своето участие.

 

Приноси за развитието на културата

Сам творец с богата обща култура и аристократ по дух, проф. Костянев винаги е поставял богатата душевност като неизменна част от академизма и самоусъвършенстването.

Проф. Костянев стимулира, подкрепя и дава сцена на творците от Медицински университет – Пловдив. Едно от тези значими събития събира в града ни младостта и цвета от целия свят. Това е Първият фестивал на студентите от всички медицински университети в България, преминал с голям успех и оставил прекрасни спомени от университета и от града ни у над 250 участници от страната и чужбина.

Проф. Костянев има разностранни хобита и дарби, сред които са музикалните му умения да свири на цигулка и китара и да композира. През последните години той издаде 6 диска с музика, голяма част с детски песни. Проф. Костянев написа най-добрата песен, която студентите на МУ-Пловдив припознаха като свой Химн.

Няколкото издания на книгата му „Патоафоризми“ разкриват творческия потенциал и авторския талант на проф. Костянев, както и нестихващия интерес на многобройните му читатели към вложената в тях мъдрост и оригиналност.

 

Персонални награди на проф. Костянев:

2019    Диплом и Почетен знак от Българското дружество по белодробни болести за

заслуги към развитието на пневмологията и фтизиатрията в България

2014    Годишна награда на вестник “Форум Медикус”

2013    Почетен знак–медал “Мениджър на годината” на Европейската бизнес асамблея,

Клуб Сократ (Оксфорд).

2012   Почетен златен знак на European Respiratory Society

2011   Почетен знак на БЛС за “Лекар на годината”

/със съкращения/

 

В. „Български лекар“ подкрепя предложението, както и номинирането на проф. Костянев до президента за удостояването му с орден „Кирил и Методи“ с огърлие.

Tags: ,

Comments are closed.