Допълнителен прием за обучение срещу заплащане

Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна дава възможност на всички кандидат- студенти да заявят допълнително своите желания за обучение срещу заплащане по специалностите „Медицина”, „Дентална медицина” и „Фармация”.

Не подават заявление кандидат студентите, които вече са заявили такива желания в състезателния си картон до 27 юни 2022 г. Таксите за обучение за учебната 2022/2023 г. можете да видите тук. Срокът за подаване на заявления е до 26 юли 2022 г. вкл. (вторник), а изискванията към кандидат-студентите са да са положили успешно (с оценка минимум „Среден 3.00″) приемните изпити по биология и химия в МУ-Варна, провели се на 9 април 2022 г. и на 30 юни 2022 г.

Tags: ,

Comments are closed.