Песъчинки

“Предателите на Отечеството не заслужават милост.”

Стефан Стамболов

###

“И да счукаш глупеца в хаван със счукано жито, глупостта му няма да излезе от него.”

Притчи Соломонови, 27:22

###

“Истината е първата жертва във войната.”

Есхил

###

“И ще им дам деца за князе, които детински ще
владеят над тях. И людете ще бъдат угнетявани човек от
човека. И всеки – от ближния си; детето ще се големее против
стареца. И нищожният – пред почтения.”

Исая, 3:4,5

Comments are closed.