Д-р Петко Калчев: Доверието на пациента е това, което прави един лекар наистина успешен

Д-р Петко Калчев е хирург, старши лекар в Хирургично отделение на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“ – Кърджали. Завършва медицина през 2000 г. в МУ – София . През 2009 г. придобива специалност хирургия. От ноември 2000 г. започва работа в МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“. Притежава сертификати за конвенциална гастроинтестинална ендоскопия с биопсия, интервенционална гастроинтестинална ендоскопия с биопсия, лапароскопска хирургия на храносмилателната система и др. Част е от екипа специалисти в областната болница и от екипа на МЦ „Авицена“ – Кърджали.

Д-р Калчев как избрахте медицината за своя професия? Имате ли други медици в семейството?

Може би причината се корени в това, че майка ми е лекар и възпита у мен убеждението, че медицинската професия е нещо достойно, за което си струва човек да живее и на което да посвети живота си.

А как станахте хирург? Кое предопредели избора Ви на тази специалност?

Това дойде някак съвсем естествено. Майка ми е анестезиолог, а вуйчо ми е хирург и когато човек расте в такава среда, лека-полека формира своя интерес. Те самите, със своя пример, ме насочиха в тази посока. Да спасяваш човешки живот ден и нощ е висша форма на професионална реализация.

Носи ли Ви тя удовлетворение?

Хирургията при всеки един случай е предизвикателство. Да бъдеш уверен в себе си е изключително важно, но не и да подценяваш операцията. Работата в Хирургично отделение е специфична и динамична. За кратко време трябва да се прецени състоянието на болния и в голяма част от случаите да се предприемат действия за спасяването на човешкия живот и за стабилизиране на състоянието на пациента. Да, именно спасяването на човешкия живот е най висшата форма на удоволетвореност. Да виждам блясъка в очите на пациентите и техните близки след като благополучно съм оперирал и излекувал скъп на тях човек- това е смисълът на моята работа. Разбира се, не бих могъл да постигна това без подкрепата на целия екип на Хирургично отделение и на колегите от другите звена в болницата. Винаги съм срещал уважение и разбиране от тяхна страна.

Имате ли случаи, които остават незабравими за Вас ?

Прекрасно е да видиш радостта в очите на благодарния пациент и близките му , когато си помогнал. Прекрасно е да чуеш думи като „Благодаря Ви, докторе“.

Кое според Вас е най-важното в общуването между хирурга, пациента и близките му?

Хирургията е изкуство, което включва общуването с пациента преди, по време и след операцията. Най-важно е доверието, без него не се постига резултат. За мен е важно един лекар да има индивидуален подход към всеки един пациент. Трябва да се постигне особен вид връзка на доверие и спокойствие между пациента и близките му и лекаря. Тази връзка не се постига лесно, а именно тя е това, което прави един лекар наистина успешен. Работата в операционната, самата операция, е същността на нашата специалност, на лечението на пациента, но е само част от целия лечебен процес.

Кои са любимите Ви занимания за свободното време?

В свободното си време, се опитвам да си почина максимално, да се откъсна от ежедневието, което обаче е доста трудно. Обичам да ловувам – това е начинът, по който си почивам от тежката работа, защото професията на хирурга освен, че е много отговорна е и психически натоварваща. Обичам да слушам и музика.

Кои са ценностите, които се стремите да отстоявате като човек и лекар?

Честност и искреност. Професионализъм, знания и опит.

Невена Попова,
www.zdrave.net

Tags: , , ,

Comments are closed.