Нещо за числото 94

Число като всички числа. Но за мене е от особено значение, защото сочи моята възраст. А възрастта сочи продължителността на живота на всеки човек. Възрастта приключва със смъртта. Структурата на възрастта има два елемента – биологичен и интелектуален. Плът и дух. При смъртта тези два елемента изчезват. И така изчезва човека. Някои хора казват, че човек и след смъртта продължава да живее само, че не на този свят, а на Онзи свят.

Много хора вярват, че има такъв свят. Въпреки, че не могат да докажат неговото съществувание и неговото местоположение във вселената. Но и нито един от онези, които са отишли на Онзи свят не се е върнал на Този свят, макар и като турист, да разкаже какво представлява и как се живее на Онзи свят. При това положение понятието Онзи свят е част от неизвестността и безкрайността, които ни обкръжават и дразнят нашето любопитство.

За вярващите съществуванието на Онзи свят е източник на надежда и вдъхновение. Надежда, защото очакват, че на Онзи свят ще имат всичко, което им липсва на Този свят. Вдъхновение, защото ще се отърват от лошото на Този свят и ще заживеят в един свят на доброта справедливост и красота.

Това са мечти на онези, които вярват в съществуването на Онзи свят. Мечтите, за съжаление, са неизпълними желания производни на абстрактната мисъл и основни съставки от царството на мистиката и фантастиката.

Д-р Любен Астинов

Tags: 

Comments are closed.