МУ–Варна отново първи сред медицинските университети в България

Независимата базирана на метрични показатели оценяваща институция EduRank изнесе новите си резултати, според които Медицински университет – Варна отново е на първо място сред медицинските университети в България и на трето място сред всички университети в страната. Оценката е направена на база на научно-изследователските постижения, репутацията и влиянието на университетските алумни. Според същата класация номер едно в света е Харвардския университет, а МУ-Варна е в първия квартил на Световни университети.

Според EduRank най-високо оценени са публикациите на екипите на университета в областта на медицината, като с най-силен импакт са онкологията, имунологията и хирургията. Силно въздействие в световен мащаб имат научните разработки в областта на общественото здравеопазване и социалните науки. Най-показателни са аналитичните показатели в годините, които показват растеж на научно-публикационната активност и многократно увеличение на цитиранията на научните разработки на изследователите, които към момента са над 36 000. За независимия оценител мнението на студентите е най-важно, а това на студентите на МУ-Варна е доказано високо. Не е направен анализ на приема, тъй като тази информация не е публична, но тя варира между различните специалности от 14 до 30%, т.е. за едно място има между 3 и 7 кандидата. За сравнение същият процент за Харвардския Университет е между 5 и 7%.

Tags: 

Comments are closed.