Два приза „Награда Варна”

Проф. д-р Росен Маджов, заместник-ректор на Медицински университет – Варна, получи индивидуален приз „Награда Варна” в научната област – хуманитарни науки. Наградата е за теоретични разработки върху билио-дигестивните анастомози и приложението им в клиничната практика при болни със заболявания на жлъчните пътища. Призът бе връчен от кмета на Варна Кирил Йорданов на официална церемония във Фестивален и конгресен център – Варна на 23 май 2010 г.

Медицинският университет получи и още една колективна награда в научната област – хуманитарни науки – за първите трансплантации на бъбрек от жив донор в УМБАЛ „Св. Марина” – Варна, с участието на: доц. д-р Александър Хинев (доцент към УНС по урология), доц. д-р Вилиян Платиканов (началник КАИЛ), доц. д-р Валентин Икономов (началник Клиника по нефрология) и д-р Михаил Чешмеджиев (завеждащ отделение по съдова хирургия в УМБАЛ „Св. Марина”).

Tags: , , , , , ,

Comments are closed.