Новите професори на Медицински университет – Пловдив

Проф. Кирил Гавазов, неорганична химия;

проф. Слави Делчев, анатомия, хистология и цитология;

проф. Георги Томов, пародонтология и ЗОЛ;

проф. Елена Фиркова, пародонтология и ЗОЛ;

проф. Силвия Цветкова-Тричкова, медицинска радиология и рентгенология;

проф. Илияна Пачева, педиатрия;

проф. Мария Спасова, педиатрия;

проф. Людмила Владимирова-Китова, кардиология;

проф. Владимир Андонов, гастроентерология;

проф. Мариела Генева-Попова, ревматология.

ЧЕСТИТО!

Tags: , , , , , , , , , ,

Comments are closed.