In Memoriam!

Напусна ни проф. Иван Мерджанов, д.п. – дългогодишен преподавател в Департамента по чуждоезиково обучение, комуникации и спорт в Медицински университет – Варна, филолог, професор по педагогика, обичан колега, приятел и личност, която беше сред авторитетите, помогнали на хиляди млади хора да следват мечтите си за успешна реализация в медицинската професия, член на Съюза на германистите в България и на Съюза на преподавателите по немски език в България.

Проф. Иван Мерджанов посвети повече от 30 години на работата си в Медицински университет „Проф. д-р П. Стоянов” – Варна. От 1992 г. работи като преподавател и старши преподавател по специализиран немски език за медицински цели към Катедрата по чужди езици, а по-късно – Департамент по чуждоезиково обучение, комуникация и спорт към МУ-Варна.

Поклон, професоре!

Tags: 

Comments are closed.