Какво повече?

Бях добрият магьосник в живота ти аз.
Всичко имаше с мене –
и закрила,
и слава.
Ту звезди,
ту слънца хвърлях в твоята власт.
Какво повече искаш за теб да направя?
Нарисувах ти устните върхи пръстта
и до кръв зацелувах земята корава.
От целувката дива
се родиха
цветя.
Какво повече искаш за теб да направя?
С цял пълнител любов стрелях в свойто сърце,
но куршумите
в мен
рикошираха право.
Ти не трепна,
а аз проснах се по лице.
Какво повече искаш за теб да направя?
Като стар ветеран от любовна война
аз възкръсвам сега
и едно ми остава –
да прострелям сърцето на друга жена.
Каква повече искаш без теб да направя?

Атанас Капралов
Музика Хайгашод Агасян
Изпълнява Веселин Маринов

Tags: , ,

Comments are closed.