Прочетено

“Българите са най-бедният народ в Европа, и това не е тайна дори и за тях. но видели ли сте ги да протестират?

А голяма част от стоките и услугите им са на по-висока цена от средноевропейските. За тях няма почивка: поробени веднъж от банките, вторе път – от работодателите си и трети път – от политиците си, те са загубили всякаква надежда и живеят ден за ден в постоянен страх и стрес да не загубят работата си, надника си, за да оцелеят. Тяхната държава и индустрия бяха разпродадени, разграбени на безценица.

Благодарение на целенасочената политика на потискане и ограбване, българският народ е почти обречен на изчезване. По-голямата част от знаещите и можещите емигрираха, циганите са оставени само на себе си, като безнаказаността им е пословична, а страхът у българите – неописуем.

В. “Симера”, Гърция

Comments are closed.