Ректорът на МУ-Варна представи едногодишен отчет за дейността

Ректорът на Медицински университет – Варна проф. д-р Валентин Игнатов представи отчет за дейността за периода март 2022 – март 2023 година на провелото се на 20 март 2023г. заседание на Общото събрание. Заседанието се проведе на основание чл.28, ал.1 от Закона за висшето образование, чл.45, ал.1 от Правилника за дейността на Медицински университет – Варна и решение на Академичния съвет по т. 1 от Протокол № 65/09.03.2023 г. Отчетът бе приет с пълно мнозинство и аплодисменти от присъстващите членове.

Отчетените резултати ясно показват, че изминалата година е изключително успешен етап от развитието на МУ-Варна. Проф. Игнатов посочи, че през този период е затвърдена тенденцията за устойчиво висок интерес от кандидат-студенти и увеличаване на обучаваните студенти от България и чужбина. Общият брой в момента е 6234 човека, от които 4353 български студенти (70%) и 1881 чуждестранни студенти (30%). Ръстът от 2012 г. до момента е 125%.

Разкрити са 4 нови специалности – бакалавърска програма “Биомедицинска техника и технологии” и магистърски програми “Клинична логопедия”, “Козметология” и “Трансфер на технологиите и иновациите във фармацията”. Дипломирани са 1184 абсолвента, между които 205 чуждестранни от 20 държави.

От резултатите в отчета на Ректора са видими още ръст на публикационната активност с 22% за 1 година, развитие и надграждане на симулационното обучение, разкриване на нови структури и учебни сектори, активна дейност по международни проекти, Фонд “Научни изследвания”, програми и проекти към МОН и ръст на относителния годишен дял на проекти по фонд “Наука”, проведени множество кампании в полза на обществото.

Студентите от МУ-Варна са извоювали множество златни отличия в национални и регионални спортни турнири, като университетът е Вицешампион в крайното комплексно класиране в националната Универсиада.

В резултат на успешното управление за втори път МУ-Варна получи правата по управлението на УМБАЛ “Св. Марина” – Варна за нов 5 годишен период, а през месец май 2022г. Общинският съвет във Варна предостави безвъзмездно дружествените дялове на “Специализираната болница по очни болести за активно лечение – Варна“ ЕООД, която от 2019г. се управлява успешно от МУ-Варна. Благодарение на стимулирането и усиленото развитие на науката МУ-Варна е сред малкото университети в страната, поставен за изследователско висше училище.

Tags: , ,

Comments are closed.