Добрият лекар е философ, на Боговете равен!

“Добрият лекар е философ, на Боговете равен!”
Хипократ      
Съюз на учените в България
Българско хирургическо дружество
Асоциация по грудна, сърдечна и съдова хирургия
В. “Български лекар”

Ви канят на 29 юни 2010 г., вторник, от 16 до 17 ч., в Аулата на УНСБАЛ “Св. Екатерина” на тържествена хирургическа среща.

В дневния ред:
# Отбелязване 85-годишнината на създателя на българската гръдна хирургия проф. Петър Червеняков;
# Изнасяне данни от анкетното проучване за социалния статус на българските хирурзи;
# Обсъждане и евентуално приемане на предложение за Харта за правата на българските лекари и за Постановление на МС за официализиране на 15 август като Национален ден на спасението;
# Представяне на второто допълнено издание на “Книга за бъл-гарските хирурзи” от чл.-кор. проф. Дамян Дамянов и д-р Тотко Найденов.

Tags: , , , ,

Comments are closed.