Проф. д-р Димитър Райков е новият заместник-ректор „Кариерно развитие“ в МУ-Варна

Проф. д-р Димитър Райков е новият заместник-ректор „Кариерно развитие“ в Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна. Той бе избран с пълно мнозинство на заседание на Академичния съвет на Университета, проведено на 19 юни. Кандидатурата на проф. Райков бе гласувана от членовете на съвета по предложение на новия ректор на МУ-Варна проф. д-р Светослав Георгиев.

Като заместник-ректор „Кариерно развитие“, в ресора на проф. д-р Димитър Райков са планирането, организацията и контрола върху дейностите, свързани със следдипломното обучение и процедурите за заемане на академични длъжности. Проф. д-р Димитър Райков е завършил медицина в Медицински университет – Варна през 1990 г. Професионалната му кариера започва като лекар в селска здравна служба, а от 1992 работи като ортопед-травматолог последователно в IV-та Поликлиника, Курортна поликлиника – Варна и Окръжна болница, спешен център – Варна. Специалността си по ортопедия и травматология придобива през 1997 г., а в последствие е избран за хоноруван асистент.

В момента проф. Райков е началник на Клиниката по ортопедия и трав- матология в УМБАЛ “Св. Марина” – Варна. През 2008 г. проф. Райков успешно защитава дисертация на тема „Екстракорпорална шоково вълнова терапия при лечение на травми и заболявания на крайниците” и придобива научна степен ”Доктор по медицина” в МУ-Варна.

През 2010 г. е хабилитиран като доцент към Катедра по ортопедия и травматология на МУ-Варна. Придобива научна степен „Доктор на науките“ с монография на тема „Ентезопатии в ортопедичната практика“, а от февруари 2018 г. заема академичната длъжност „Професор“. Проф. Райков е ръководител и на Катедрата по ортопедия и травматология в МУ-Варна.

Проф. д-р Димитър Райков, д.м.н., е с дългогодишна експертиза в детската ортопедия, както и в лечението на ставни и мускулни болки при възрастни пациенти . Основните професионални интереси и специализации на проф. Райков са в следните области: лечение на травми и ортопедични заболявания в детска възраст, артроскопия, ендопротезиране, хирургия на глезен и ходило.

Tags: , , ,

Comments are closed.