Възпитание на подрастващите в здравно-духовна култура

Тревожният демографски срив и най-ниската средна продължителност на живота в Европа на българите (живеем с по 7-8 години по-малко!) ни задължава да предприемем бързи мерки за въвеждане на обучение по Здравно-духовна култура на подрастващите. Това е невъзможно без помощта на държавата, в частност на МЗ и МОН, а именно:

  1. Учениците да започват занятия с утринна гимнастика, издигане на националното знаме и пеейки родолюбиви и възрожденски песни – както се прави в САЩ, Австралия, Турция; а допреди промените – и у нас; вероятно заради тази гимнастика нямаше дебели деца. В клас също може и трябва да правят гимнастика (без скачане, за да не се вдига прах) по време на междучасията – както се прави в Япония (средна продължителност на живота – 90 години!); това раздвижва застоялия лимфен поток.
  2. Поне един час седмично децата от 3-ти клас нагоре да изучават принципите на Здравно духовната култура: кратка анатомия и физиология, здраваславен начин на жи-вот, вредите от тютюнопушенето, алкохола, наркотиците, агресията, сексуална култура; правилно сексуално възпитание предвид зачестилите сексуално-преносими инфекции и аборти сред подрастващите. Имаме готово написано учебно помагало по темата – “Мила Родино”, както и одобреното от МОН (лично от министър Даниел Вълчев) през 2005 г. учебно помагало за здравна и сексуална култура за подрастващите (в часовете по биология от 9-ти до 12-ти клас.

Не виждам необходимост от подробно разясняване и обосновка на подобен план. Грехота пред Бога е при този здравословен климат и прекрасни възможности за укрепване на здравето, българският мъж да живее средно 68 години…

Tags: ,

Comments are closed.