Медицински университет – Пловдив вдига нов модерен корпус

С официална церемония „Първа копка“ МУ-Пловдив започна изграждането на нов модерен корпус „Библиотека, Музей на медицината и Медицински симулационен център на Медицински университет – Пловдив“. Стартирането на това строителство е в изпълнение на Мандатната програма на Ректора на Университета проф. д-р Мариана Мурджева, дм, мзм „За управление и развитие на МУ-Пловдив (2019-2023 г.), раздел „Подобряване на инфраструктурата“.

Сградата е проектирана за нуждите на Библиотечно-информационния център, Музея на медицината, Медицинския симулационен тренировъчен център. Проф. д-р Благой Маринов – зам.-ректор по научноизследователска дейност на МУ-Пловдив и Директор на Медицинския симулационен тренировъчен център, сподели: „Новата сграда е много повече от надграждане на най-големия медицински симулационен център в страната.

С него ще издигнем практическата подготовка на младите лекари на ново, по-високо ниво. Симулационният център ще разполага с обособени помещения за високоспециализираните симулатори за виртуална реалност, отделение за стандартизирани пациенти, където ще бъдат ангажирани актьори, както и най-големия център за медицински дейности (skill center), правен досега.

Функционалната му организация отговаря на комплексния характер на обученията, които се предвиждат, а иновативните технологии в медицинското образование ще намерят своя нов дом”. Със своята съвременна визия новата сграда ще се впис- ва прекрасно в модерната инфраструктура на Медицински университет – Пловдив. В нея ще има и мултифункционална зала за 96 души, както и зала за творчески дейности. Навсякъде ще бъде осигурен достъп за хора с увреждания.

Директорът на Библиотечно-информационния център на МУ-Пловдив Мая Урумова признава, че хиляди потребители и библиотечните служители адмирират дългоочакваното построяване на голяма съвременна библиотека, която да отговори на изискванията на общността.

Потребителите ще могат да избират предпочитано място за четене в зоните с естествено осветление, в е-читалня, тиха читалня или в шумоизолирани кабинети за съвместна групова работа. Библиотеката ще разполага със зала за докторанти, зала за библиотечни тренинги и обучения, изложбени площи, зони за разговори и релакс.

Ще бъде изградена съвременна информационно-технологична инфраструктура за ползване на електронни и дигитализирани ресурси и ще бъдат създадени оптимални условия за съхранение, опазване и достъп до богатите физически библиотечни колекции. С изграждането на новия корпус Медицински университет – Пловдив за пореден път доказва грижата си да създаде съвременни академични условия за обучение на своите студенти и преподаватели и да подкрепя развитието на техния потенциал.

Съгласно договора за строителство изпълнител на обекта е фирма „БИБОВ И КО“ ООД, проектанти на проекта са арх. Христо Пелтеков и екип. Разгънатата застроена площ на обекта е 6021,41 м2. Строителството трябва да приключи за 730 календарни дни. Финансирането е изцяло със собствени средства на Университета.

Tags: , ,

Comments are closed.