На вниманието на УС на БЛС и Председателя д-р Иван Маджаров: Да пазим духовността и историческата памет

Копие: ЦКПЕ и Председателя

проф. Мая Аргирова

Копие: Медицински Университет – Пловдив и Ректор проф. Мариана Мурджева

Уважаеми колеги,

Уважаеми доктор Маджаров,

Уважаеми професор Аргирова,

Уважаеми професор Мурджева,

Излишно е да ви убеждавам колко е важно и необходимо за медицинското съсловие да поддържа своята духовност и историчеката си памет, защото те го пазят от недопустимата за най-великата професия разруха на морала и достолепието, които са неразривна и съществена част от нея. Всеки колега още от студентската скамейка трябва да бъде обучаван, освен в квалификационно отношение, още и във висока лекарска етика, безупречна нравственост и уважение към предците ни.

Ако сметнете за необходимо, ще ви предложа съвсем сбити текстове по тази тематика за разпространение – он-лайн или чрез книжни носители – сред РЛК в страната, а също и до Медицинските университети чрез техните електронни пощи и сайта на БЛС. Става реч за монографията ми “Кратка история на медицината и лекарска етика”, както и за Тефтерчето “Българските лекарски символи”.

Tags: , , , , , ,

Comments are closed.