На вниманието на Президент Румен Радев: Деца, боя се зарад вас!

Копие: Ген. Стефан Стефанов

Тези тревожи думи Яворов проплаква преди 100 години.

Ние ще ги повторим с обляно в кръв сърце:

Деца, боим се зарад вас!

С насилственото, по гестаповски натрапената ни от джендърския Брюксел на 1 октомври т. г. сатанинска Истанбулска конвенция, вие, деца и внучета наши, вече не принадлежите на обичащите ви татко и майка, баба си и дядо, а на еничарското ГРЕВИО, което ще има правото да ви отнема от тях и да ви разпраща където си иска, дори и в педофилски приемни семейства.

Вие ще бъдете принудени да вършите недостойни неща със своите съученици и да се самоопределяте в някой от 33-те пола, само не и като момченца или момиченца, и ще бъдете увещавани да си го променяте по хирургичен или хормонален начин, което е престъпление спрямо Създателя, Господа наш.

Вие ще бъдете обучавани да наричате майка си Родител-2, а баща си – Родител-1 и да не създавате семейства. Не вярвайте на тези опасни хора, които искат да ви опорочат и осакатят за цял живот. Бъдете себе си, обичайте майка си и баща си, защото това е една от 10-те Божи заповеди! Обичайте и Отечеството си България! Ние няма да ви дадем на рептилите, които искат да ви унищожат! Ще ви пазим с благороден възрожденски фанатизъм!

Затова ще създадем към Съюза на офицерите от запаса Национално сдружение “Дядо, баба и внуче”, което да ги възпрепятства, а вас – да обучава в здравно-духовна култура.

Tags: 

Comments are closed.