Относно мъдрост на Атанас Буров

“Българският интелигент е готов да се примири с всяка власт, стига той да е добре, той да остане жив. Него не го боли за нацията, за народа. Не го интересува как ще се развиват нещата занапред – важното е той да оцелее, той да е добре. Угодничеството, нагаждачеството са като че ли най-ярката национална черта на българската интелигенция.”

Атанас Буров

Обсъждане. 100 години от това изказване. Нещо ново да виждате, да му възразите?… И така ще бъде до края на света, както се пее в “Нас червеното знаме роди ни.”

Comments are closed.