Плагиатствата продължават

Както добре е известно, бившият ни съсловен предводител бе регистрирал сдружение с нестопанска цел “Български лекар” ЕООД към БЛС (без санкцията на Събор или УС), което после най-спокойно приватизира.

През есента този юнак, що продължава безнаказано да бозае от БЛС, свиква някакъв научен конгрес на морето. В Организационния му комитет попадат верни негови хранени хора от рода на неуспелия кандидат-председател на СЛК чл.-кор. Владимир Овчаров, анатом. Целта на подготвяния форум са неясни, но най-вероятната е – опит за рехабилитация на срутения имидж на бившия ни Тато.

Нека фармацевтичните фирми и колегите, които биват подлъгвани да участват – съответно с щандове и присъствие – на този псевдофорум, да знаят, че сдружението-фирма “Български лекар” ЕООД няма абсолютно нищо общо с в. “Български лекар”.

Но какво ли оригинално е създал търговецът на мазут, който навремето ни беше откраднал и съсловния празник “Ден на българския лекар”, и “Чилови дни”?

Ние нямаме нищо общо с лишени от колегиалност, интелект и почтеност хора.

А вие?

Tags: , , ,

Comments are closed.