Историческа памет

УВАЖАЕМИ РЕКТОРИ на МУ и ДЕКАНИ на МФ и ФОЗ/МУ в страната,

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ на УС на БЛС

УВАЖАЕМИ ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДИРЕКТОРИ на УНИВЕРСИТЕТСКИТЕ и ОБЛАСТНИТЕ БОЛНИЦИ,

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ЦКПЕ,

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ на УС на РЛК в страната

Не искам да обвинявам никого, но сме свидетели на тревожно разрастване на неподходящо, абсолютно недопустимо за най-хуманната професия, често пъти отблъскващо – грубо, студено и безчувствено! – поведение от страна на някои лекари, особено на по-младите, спрямо пациентите, макар че от тях си вадят препитанието и зависи авторитетът им. Сигур-но ще се съгласите с това тъжно обобщение, на което няма друго обяснение, освен лошото възпитание – домашно, но и в университетите! – на студентите-медици.

Нито лев не струва едно вежливо “Добър ден”, обръщение по име, внимание, изразяване на съчувствие и загриженост към болния, без недостъпност и надменност, с упътване към рехабилитация и пр.

А дали Холистичната (цялостната) медицина, която включва всички тези елементи, е в основата на обучението, провеждащо се във вашите МУ и ФОЗ? И практикуват ли я нашите водещи лекари от Областните болници?

Позволявам си правото (и, моля, не го приемайте като натрапване!) да ви предложа за обсъждане, с евентуални допълнения, за разпространение сред студентите или отхвърляне – по ваша преценка – на примерен текст на ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ на лекарската практика и поведение, извлечени от живота и делото на проф. К. Чилов и нашите именити предшественици; с което целя – може би наивно-романтично – повишаване етиката и духовността на колегите (стига да искат да го прочетат и вникнат в предложенията ми, ако бъдат одобрени от вас). Защото без Човеколюбие и Духовност лекарската професия е безпредметна и безсмислена: хората затова вече масово се самолекуват по Интернет. А това означава по-малко пациенти (съответно – доходи…) и хронифициране на заболяванията, съответно – по-трудно лечение. На колегите им е необходима и съсловна и историческа памет, за да следват заветите на великите ни предци-основоположници на българската медицина.

Изпращам ви проекта отделно. Имате право да го разпространявате он-лайн и качвате на сайтовете си, както и да го препращате на когото прецените. Ако прецените – изтрийте го.

Но нека не забравяме, че един ден всички ние също ще бъдем пациенти…

Comments are closed.