На вниманието на Министър д-р Стефан Константинов…

На вниманието на Министър д-р Стефан Константинов

Катастрофалния недостиг на анестезиолози и патологоанатоми, както и на фелдшери и медицински сестри

 Уважаеми г-н Министър,

Вече има големи, дори областни болници (УМБАЛ – Пазарджик), в които работи само един-единствен анестезиолог, а в други  (УМБАЛ “Пловдив”, УМБАЛ – Велико Търново) – само един патологоанатом.

Анестезиолозите у нас за кратко време намаляха наполовина (от 1300 на 700), а патологоанатомите на щат са едва 71 (плюс още 50-тина в пенсионна възраст, които ще поработят още съвсем малко).

Намирам за крайно тревожно това положение, което по спешност трябва да се спасява, като се осигурят безплатни клинични ординатури за специализация по тези специалности и 3-4-кратното увеличение на възнагражденията им.

Обучението на медицинските сестри (които от 60 000 в близкото минало са вече под 30 000, а акушерките ни от 6000 панастоящем са едва 3000) трябва да бъде намалено от излишните 4 на достатъчните 3, дори и 2,5 години.

Сигурно Ви е известно също, че селата ни оголяха откъм медицинска помощ, а кадровият дефицит в “Спешна помощ” е не по-малко тревожен.

Би трябвало да се възобнови обучението на фелдшерите под наименованието “помощници на лекарите”, просто защото няма друг разумен начин да се осигури медицинската дейност по селата и в “Спешна помощ” (както е навсякъде по света).

Tags: , , ,

Comments are closed.