In Memoriam

Д-р Николай Джамбазов, 62-год., психиатър, Пловдив.
     Сбогом, мили Коко! Ще те помним!

Цветанка Шипочка, 58-год., дългогодишен главен юристконсулт на Столична РИОКОЗ.

 Д-р Орлин Геров, 49-год., психиатър, дългогодишен директор на РЗОК – Русе.

 Д-р Ганчо Вачков, 75-год., дългогодишен директор на МБАЛ “Юлия Вревская”, гр. Бяла.

Tags: , , , ,

Comments are closed.