На вниманието на Дора Янкова

На вниманието на Дора Янкова,
председател на Сдружението на българските общини

 Уважаема г-жо Янкова,

 Моите предложения към оглавяваното от Вас Сдружение на българските общини е свързано с подобряване здравеопазването в малките населени места и налагане здравословния начин на живот на родопчани в България.

Съвместно можем да организираме:
 # Кръгла маса по проблемите на здравеопазването в малките населени места (като бъдат поканени здравният министър и депутати от Комисията по здравеопазването;
 # XIV “Чилови дни” (под патронажа на здравния министър);
 # III Родопски здравен Събор (на който да бъдат поканени посланици, с цел подпомагане на дейността на Клуб “Родопско здраве”, вкл. и с европейски проекти).

Тези мероприятия могат да бъдат организирани последовател-но в 3 дни, съответно в с. Славейно и в Смолянска Община, през м. май 2011 г.

Заедно можем и да предложим на Министерския съвет да офи-циализира Националния Ден на Спасението (15 август); така България ще стане единствената страна в света, която отбелязва паметта и делото на своите граждани, загинали при спасяване на човешки живот.

Tags: , ,

Comments are closed.