Д-р Хасуми с Почетен знак за заслуги към БАН

„Онкопрогрес-Онковаксини-2010” във фокуса на IV среща на Международна изследователска фондация Хасуми-България.
Д-р Хасуми с Почетен знак за заслуги към БАН

На 29 и 30 октомври 2010 г. в София се проведе IV октомврийска среща на Международна изследователска фондация Хасуми-България. Темата бе „Онкопрогрес-Онковаксини-2010”. Тази проблематика е тясно свързана с главната цел на фондацията – да подпомогне борбата с онкологичните заболявания и свързаните с тях състояния чрез прилагане на имунологични подходи – особено чрез търсене на нови ваксини, както и усъвършенстване на съществуващи научнопрактически методи, системи и средства за профилактика, диагностика и лечение.

Срещата се проведе под патронажа на академик Никола Съботинов, председател на Българската академия на науките. В началото на първото заседание акад. Съботинов връчи на д-р Хасуми Почетен знак за заслуги към БАН за особено ценния му принос за укрепване на връзките между БАН и фондацията.

За срещата у нас пристигнаха за първи път някои от научните ръководители на фондация Хасуми-САЩ и от Шукокай Инк.-Япония. Начело бе основателят им д-р Кеничиро Хасуми, придружен от световно известните учени проф. Дийн Ман от Университета в Мериленд, САЩ, проф. Георг Стингл от Виенския медицински университет, както и проф. Франк Рьосел от Немския център за изследване на рака, Хайделберг. Всички те изнесоха научни доклади и участваха в дискусиите, дадоха оценките си за постерите, представени от млади български учени. Подобно присъствие е в резултат на предвидения дневен ред – представяне, обсъждане и приемане на съвместни проекти за научнопрактически изследвания за създаване и прилагане на ваксини срещу рака и при редица други заболявания.

Чуждите гости представиха резултатите от техни изследвания, които могат да залегнат в основата на бъдещи съвместни дейности в България – проф. Ман представи подходи за лечение на напреднал рак с комбинация от химио-, имуно- и радиотерапия; проф. Стингл се спря върху някои нови прозрения, свързани с кожния рак, а оттам и за лечението му; проф. Рьосел разгледа една линия гризачи, които са особено подходящи при изучаване на кожната канцерогенеза.

Водещи български учени представиха също свои проекти и вече създадени у нас продукти. Проф. Добрин Свинаров представи съвременен метод за индивидуализирано лечение на онкоболни с химиотерапевтични средства; доц. Милчо Минчев се спря на някои подходи за имунна и химиотерапия на основата на съвместни българо-американски изследвания. Специалистите от клиниката по гастроентерология на болница „Св. Иван Рилски” доц. Деян Желев и д-р Петър Николов (работили под ръководството на проф. Захари Кръстев) представиха съответно метод за лечение на хепатит-С с интерферон и изследвания за имуномодулиращите свойства на пробиотиците.
Екипи от водещи български учени са създали продукти с много високи качества и те следва да добият широко приложение и популярност – проф. Рахамим Шекерджийски и маг. фарм. Иван Денев – оригинални орални имуностимуланти; проф. Христо Чомаков – функционален млечен продукт „Столетник”; доц. Веселин Ламбов – меланоидин. Всички тези продукти предизвикаха сериозен интерес у чуждите гости, а някои станаха обект и на по-нататъшно обсъждане и разглеждане.

Своя опит при изучаването и прилагането на регулаторите на имунния отговор представиха сътрудниците на проф. Искра Алтънкова – доц. Доброслав Кюркчиев и д-р Екатерина Иванова-Тодорова. Проф. Ставри Ставрев говори за резултатите от проведени предклинични изследвания на нанодиаманти, получени в България.
В рамките на разширената програма на срещата се състоя работно посещение на д-р Хасуми, проф. Ман, акад. Головински, акад. Сендов, проф. Черноземски и директорът на фондацията при акад. Съботинов и акад. Попов в централната сграда на БАН. Предмет на разговора бяха досегашните проекти, както и обсъждане на бъдещата съвместна дейност с фондацията.

В рамките на тази програма бе посетена и Националната специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания, където директорът доц. Здравка Валерианова очерта възможностите за съвместни проекти.

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,

Comments are closed.